Posts

Showing posts from January, 2014

ПАРАДОКСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НЕ@ДЕМОКРАЦИЯ

Image
Като външен и далечен наблюдател, осъзнавам, че нито мнението ми, нито наблюденията ми са достатъчно прецизни. Въпреки честите визити до България и постоянното следене на преса и мултимедия, не претендирам за акуратност. За това и се въздържах да пратя за публикация този, така или иначе, доста дълъг и вероятно скучноват или травиален текст. Надявам се, все пак, четящите го да го намерят поне за малко интересен или оригинален. 
През последните 6-7 месеца търсех и сравнявах теории, които биха могли да обяснят протестите в България и динамиката на “взаимоотношения” между правителство и протестиращи. Най-близката аналогия, разбира се, би била с протестните движения “Окупирай”, които през последните няколко години превзеха Европа, Америка и Азия. Следвайки логиката на развитие на “Окупирай”, българската протестна вълна е вероятно обречена на неуспех. Много са причините, но сред най-важните са така нареченият “проблем на колективното действие” (collective action problem), липсата на лидерств…