Posts

Showing posts from January, 2014

ПАРАДОКСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НЕ@ДЕМОКРАЦИЯ

Image
Като външен и далечен наблюдател, осъзнавам, че нито мнението ми, нито наблюденията ми са достатъчно прецизни. Въпреки честите визити до България и постоянното следене на преса и мултимедия, не претендирам за акуратност. За това и се въздържах да пратя за публикация този, така или иначе, доста дълъг и вероятно скучноват или травиален текст. Надявам се, все пак, четящите го да го намерят поне за малко интересен или оригинален.  The most famous visualisation of the idea behind Russell's Paradox: Magritte's "This is Not a Pipe" pipe drawing.  Is, indeed, an image of a pipe a "pipe"?  През последните 6-7 месеца търсех и сравнявах теории, които биха могли да обяснят протестите в България и динамиката на “взаимоотношения” между правителство и протестиращи. Най-близката аналогия, разбира се, би била с протестните движения “Окупирай”, които през последните няколко години превзеха Европа, Америка и Азия. Следвайки логиката на развитие на “Окупирай”, бъл