Posts

Showing posts from September, 2012

Европейският съюз се нуждае от нов фундаментален мит | Интервю за EUInside (на български)

Image
Европейският съюз се нуждае от нов фундаментален мит Published on  3 септември 2012 10:20 ,  Елица Златева ,  София more in this topic ЕК трябва да разбере, че всички членки са равни пред пактовете ЕК беше напълно пренебрегната от Съвета за европейската прокуратура Митов: Западните Балкани трябва да бъдат третирани сякаш вече са членки на ЕС Политическа екзотика, краен популизъм или обикновена политика е евроскептицизмът, практикуван от все повече партии в днешна Европа? Чий враг е недоверието към ЕС и кой се страхува от него? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани публично утре, 4 септември от 10.00 ч. на представянето на новата книга на Любомир К. Топалов „Политически партии и евроскептицизъм” (Political Parties and Euroscepticism, Palgrave, 2012) в Информационния център на ЕС на ул. „Московска” 9 в София. Д-р Топалов е преподавател по политология в университета „Мейджи” в Токио и старши лектор в програмата „Глобални изследвания” на Североизточния уни

The EU Needs a New Fundamental Myth | Interview for EUInside

Image
The European Union Needs a New Fundamental Myth Published on  4 September 2012 08:21 ,  Elitsa Zlateva ,  Sofia more in this topic EC Needs To Understand All Members Are Equal to the Pacts Commission Was Completely Ignored by Council on EPPO Mitov: Western Balkans Should be Treated as EU Members Political exotic, extreme populism or politics as usual is euroscepticism, practised by an increasing number of political parties across Europe? Whose enemy is mistrust in the EU and who is afraid of it? Those are some of the issues to be discussed in public on 4 September, Tuesday, at 10 am during the presentation of the latest book by Lyubomir K. Topaloff “Political Parties and Euroscepticism” (Palgrave, 2012) in the EU Information Centre at 9 Moskovska street in Sofia. Dr Topaloff is Senior Assistant Professor of Politics at Meiji University, Tokyo, Japan, and Senior Lecturer at the Global Studies Program, Northeastern University, USA. He is also Associate Research Fellow w